Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Tocht na lirazil.

werd 'er dit jaar niets van aanbelang ondernomen $' zo zeer hadden de Krijgstochten van het voorgaande jaar 3 hoewel gelukkig, de Overwinnaars verzwakt. Alleen meldenswaardig is de ontmoeting tusfchen den Collonel Ysselstein en Jan van Nassau , in welke de laatstgemelde de nederlaage bekwam , gekwetst en gevangen raakte. Frederik Hendrik gaf deezen Neef, die, uit misnoegen , in Spaanfchen dienst getreeden was, te Wezel een bezoek : en hij werd , eerlang , voor een losgeld van tienduizend Rijksdaalders geftaakt (*).

Ter Zee opende zich een woeliger en luisterrijker tooneel van Krijgsverrigtingen. Ongelooflijk veel moeds hadt de bemagtiging der rijke Zilvervloot gegeeven tot het onderneemen van groote enttouteaanflagen. De West - Indifche Maatfchappij hadt , in verfcheidene Havens, een groot aantal Schepen doen toerusten : zij waren , om derzelver beftemming te beter te bedekken, bij fmaldeelen uitgezeild, met last, om op zekere hoogte bijééntekomen, onder den Bevelhebber Lonk. Spanje was niet werkloos blijven zitten, maar hadt eene fterke Vloot in Zee gezonden onder Don Frederik de Toledo : hij kruiste met dezelve tusfchen Groot Canarië en Teneriffa, waar hij de Hollandfche Vloot zag opdaagen. Lonk j sich te zwak bevindende, om den (lag te waagen, zogt het met zeilen, vegtender wijze, te ontkomen,

't welk

(*) Mem. de Fred. Flenry , p, I ip. iso. Aubery p.349.

Sluiten