Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f,0

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

In OostIndienkrijgt allos meerder vastigheid;.

De West ■ Indifche Maatfchappij (telde orde op de Burgerlijke Regeering, en over het Krijgsvolk kreeg de dappere Waardenburg het bevel. De vaart op en aan de Stad Olinda werd zints voor alle Ingezetenen van den Staat opengedeld , mits zij zich bedienden van Schepen der Maatfchappije , en, boven de vragt, zekere regten aan dezelve betaalden. Nogthans behielJt deeze voor zich alleen den handel in Femamhuks en ander Verwhout. Zij zogten deeze vermeestering voorttezetten , en dieper landwaards in te dringen ; doch de geweeze Bevelhebber van Olinda y Abulquerque, boorlt zo veeltegenflands ,

dat deeze poogingen niets betekenden. In het

volgende jaar hadt de Vlootvoogd Pater, met eene nieuwe Vloot en fris Volk derwaards gezonden, de ónvoorzrgtigheid, om den flag te wagen tegen den Spaanfchen Admiraal Oquendo , wiens Schepen in aantal en grootte de Hollandfche verre overtrolfen. Zijn achterfchip geraakte in brand , en langen tijd , bij 't voorfchip, aan een touw gehangen hebbende, moest hij 't eindelijk loslaaten, en verdronk : doch, fchoou de Vijand eenige Schepen verloor, bleef de overwinning aan zijne zijde (*).

De vorderingen , door de West-Indifche Maatfchappij gemaakt, waren, ondanks eenige regendagen, zo groot, dat ze met de Oost-Indifche als om den voorrang begon te dingen. Deeze werd allengskens vaster gevestigd. Twee belegeringen , die de

nieuwe

(*) De Laai West-Ltd. VII. ca VIII. Boek.

Sluiten