Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. Ji

nieuwe Stad Batavia, in den jaare MDCXXIX, hadt moeten verduwen , en zeer gelukkig doorftondt, dienden tot meerder vastigheids van de zaaken in 't Oosten, die zeer voorfpoedig gingen onder 't beleid van den derwaards wedergekeerden Gouverneur-Generaal Koen, die, ten tijde des eerften belegs van Batavia, overleedt. Jacob Spex was zijn Opvolger, en de dappere Verdeediger der op nieuw nauw ingeflotene Stad. Hij ftondt, in den jaare MDCXXXII, het Opperbewind af aan Hendrik Brouwer (*).

De aangenaame voordeelen deezer Vastigheden en Krijgsverrigtingen in verafgelegene Gewesten werden , van tijd tot tijd, door ongunstige omftandiglieden verbitterd. Bovenal zagen de Landzaaten, metfmert, dat de rijkstgelaadene Schepen, naa in vreemde Zeeën de gevaaren doorgeworfteld , en den Vijand afbreuk gedaan te hebben, het grootfte gevaar liepen, als zij aan de Vaderlandfche Havens genaderd waren. De onvertzaagde Duinkerkfche Kapers , geprikkeld door hoope op de bemagtiging der kostbaare Goederen in de t'huiskomende Schepen , namen een groot aantal derzelven weg. Veel was 'er gedaan, om die Zeerooverijen te beteugelen; doch zij gingen den ouden gang. De Alaemeene Staaten, de Scheepvaard aanziende als den hegtften fteun van hunne magt en voorfpoed beiden, befloten, de Stad Duinkerken , de Verzamel- en Wijkplaats

(*) Du Bois, p, 84- P8«

D 8

Frederis Hekdruu

Aan (lag op Duin.' kerken.

163,1»

Sluiten