Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Fhedreik

hendrik.

Nederlaag der

Siyaan • feiten op 't Slaak.

I

Schimpdichten wegens deezen mislukten toeleg (*).

Eene fpoedige ommekeer van zaaken veranderde deeze vreugd in droefeiiisfe. Op den raad van een Capucyuer, Philip van Brussel, hadden de Spanjaarden te Antwerpen eene Vloot verzameld van vijfendertig Fregatten, voorzien met veelerlei Krijgsbehoeften, en gevolgd van twaalf groote Schouwen: het oogmerk was, in Zeeland eene landing te doen. Graaf Jan van Nassau voerde het bevel over zesduizend Knegten, daar in gefcheept. De Prins van Oranje , 's Vijands toeleg bemerkende, hadt alle Oorlogfchepen, welken hij uit Holland en Zeeland kon bijeenbrengen, doen verzamelen voor Saftingen; doch 's Vijands gefchut deedt ze tot beneden Zuidbeveland te rugge deinzen. Met veel verbaasdheids zag men, van de Schans voor Bergen - op-Zoom, die Vloot koers zetten na het Eiland Tholen, zonder dat onze Schepen, door gebrek aan wind en tegen. Broom, ze konden volgen. Terftond deedt de Prins den Colonel Morgan met tweeduizend man na Tholen trekken , die, tot den middel toe door een modderigen grond, tijdig op het Eiland kwamen. Graaf Jan van Nassau was op een musketfchoot afftands van Tholen geankerd, en zaten verfcheide Schepen, door de ebbe, aan den grond, den vloed afwagtende: deeze was der Staaten Vloot gunstig. Het wa-

ter

(») Mem. de Fred. Henry, p. I9Ü -124. Van den Sande, XII. B. b!. 160. Aitzema, I. D.bl.1102.1129. Capelle Gedenk f. I. bl. 634.

Sluiten