Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[der NEDERLANDEN. 55

tfer wasfende , en de wind oplteekende, naderden zij den Vijand, die naa 'c Slaak , een engen Stroom, ten noorden van het Eiland , zeilde, 't Gevegt begon met den avond, en duurde den geheelennagt hevig. Veelen der vijandlijke Schepen , aan den grond geraakt, werden verlaaten van 't Volk,'twelk den onzen bijna geheel in handen viel. Het Schip van Graaf Jan zat vast: hij hetrouwde 'er zich niet langer op , en ontkwam met een Boot : hij was, met weinigen, die hem vergezelden , bijkans alleen ontkomen: de vlugtenden werden verflagen of ge vangen : het getal der laatften beliep meer dan vierduizend. Alle de Schepen en Schouwen, met derzei ver toerusting , werden buit gemaakt. Groote vreugd baarde deeze overwinning in Holland, waar men uit het een en ander opmaakte, dat 's Vijands eigenlijke toeleg geweest was , om op het Eiland Overflakkê, of op het Land van Voorne te landen , en dus Holland van Zeeland aftefnijden (*)• De Krijgsbedrijven waren voorts te water van weinig betekenis, en te lande was het overvallen eeniger vijandlijke Regimenten door de Ruiterij van Stakenbroek, die 'er omtrent zevenhonderd verfloeg, het voornaamfte , dat de onzen uitvoerden (f).

In de Spaanfche Nederlanden was de ontfteltenïs. en de verlegenheid te grooter , dewijl men 'er zich

niet

(*) Aitzema , I. D. bLii3°- «33. Mem. de Fred. Henry , p. 126. 130. Capelle Gedenkf. I. D. bl. 641. Qt) Aitzema, L D. bl. 1130. ii3> 1142.

D 4

Fredhrik Hendrik.

Sluiten