Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Overwinningenvan

GlJSTAAÏ7

Adolsii.

i 1

- J

< t f

li f c

niet meer kon voeden met de hoope op de heerlijke voordeden , welken het Huis van Oostenrijk in 't Keizerrijk zou behaalen. Gustaaf Adoipii , Koning van Zweeden, reeds beroemd door de overwinningen op de Rusfen en Poolen bevogtcn , was in Duitschland doorgedrongen. De Staaten waren de eerden, die hem uitnoodigden, om deezen roemrijken Krijgstocht te onderncemen. Met dien Vorst beurtlings toeteftaan in hunne Staaten te werven, of dit te weigeren , onder voorwendzel van het Volk tot eigen verdeediging te behoeven, (welke ftaatkuninge fixeeken zij aan den gang hielden door de onderhandelingen en aanzoeken van Frankrijk en Engeland j hadden zij hem bewoogen, den Vrede met Poolen te fluiten. Maar,behalven dezugttotKrijgsroem, het bezorgen der rust aan Europa, en het beang van den Protejiantfchen Godsdienst, hadt niets terker gewerkt, om dien Held te winnen, dan de idoften van Manfchap en Geld. Naa dat zijn geukkige inval in Pomeren en het Mekelenburgfche de Oostenrijkers , die hem in 't eerst verfmaadden, -reeze aangejaagd, en hij de drie Mogenheden overuigd hadt, dat hij de Man was, gefchikt om hunne irenfchen , de vernedering van 't Huis van Oostenijk, te vervullen, floten zij met hem een Verdrag, — Engeland hadt fteeds op 't oog , den ongelukigen Keurvorst van de Palts in zijne Staaten te herellen , en verpligtte zich , zesduizend man aan Iustaaf te leveren; doch, om den fchijn van on. ijdigheid te bevvaaren, moesten deezen onder 't be-

vej

Sluiten