Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6\ GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De Graaf

van den

Berge valt van de Spaanfche zijde af.

:

j

l

i

1

i ]

Vast gaat het ondertusfchen, dat Ren£ van Rb* nesse , Graaf van Warfufè, Hoofd der Geldmiddelen des Konings van Spanje in de Spaanfche Nederlanden, zich heimlijk na den Haag begaf. Schoon deeze Heer van een onbeftendig en iigtvaardig character fchijnt geweest te zijn , en in den openbaaren opftand het herdel van zijne middeien , door eene verduisterde leevensvvijze ten agteren geraakt, gezogt te hebben, leende men nogthans aan hem het oor : en dit te meer , om dat de Graaf van den Bekce zich onder de voornaamde Zanienzweerders jevondt. 't Was op den raad des Graaven van Warrufé, en diens beloften , dat de Staaten den jongst gelukkig gedaagden Veldtocht ondernomen , en aan die de andere Gewesten der Nederlanden , die het Spaanfche jak affchudden, het behoud hunner Voor•egten, en de vrije handhaaving van den Godsdienst >eloofd hadden. De Graaf van den Berge, onder ie hand van den bijdand der Staaten verzekerd, mtdekte eerlang duidelijker wat hij in den fchildvoerle. Deeze Heer, Neef des Prinfen van Oranje, ïadt veertig jaaren in Spaanfchen dienst gelleeten. roen Spinola gedoiven was, hadden allen hem geïouden voor den Man, die deezen Veldheer, als 3pperbevelhebber der Krijgsmagt, zou opvolgen: :n hij agtte deeze waardigheid verdiend te hebben. jioot was zijn fpijt en misnoegen , als hij die aan-

zien-

le Richelieu. Mem. de Montreftr. Nani Hifi. Vtnctt „iv. IX, Siri Mem. Recondit. VII. p. 575. 581.

Sluiten