Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6$ GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

: ]

t

J i <

zins buitenfpoorig fcheenen, (bekten egter meer tot afbreuk der magt des Konings van Spanje , dan tot veragtering der belangen van de Catholijke Gewesten , en toonden zich derzelver Gemagtigden des niet vreemd. Men beloofde zich veel goeds van dit aangevangen werk , en hcopte zelfs , dat eene Onder, handeling j voortgezet in 't gezigt van een overwinnend Leger en in eene veriterkte Stad, fchielijk ten einde zou gebragt worden (*).

Dan de Algemeene Maaten wilden deeze Onderhandeling in den Haage houden. Dit veroorzaakte, dat allen , die oordeelden , daar door benadeeld te zullen kunnen worden , in beweeging geraakten. De Franfche en Zweedfche Gezanten drongen aan op opening van alle Onderhandelingen. De Koningin win Bohemen (Tondt llerk op hél beharngen der be. angen van het Paltfij'che Huis. De West - Indifche Maatfchappij levetde 'er een Vertoog tegen in. Het egende Blauwboekjes , waar in men de Handeling net zwarte kleuren fchilderde : eenige Predikanten naalden het Verdrag met de Paapfchen af als gevaarijk voor den Godsdienst en den Burgerdaat. Zee'and, door Friesland en Groningen onderiteund^ oen van de heülooze nabuurfchap der vijandlijke Crijgsbcnden bevrijd , verklaarden 'er zich ronduit egeir, en wilden totgeene Onderhandeling (Temmen lan op voorw-iarden j dat men fprak van een eeuwigen

(^Capelle Cedenkf. I. bl. 655-—659. Mcm.de Qred, Henry, p. 156.157. Aitzema , I. bl. ïaio -1213*

Sluiten