Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 7*

einde des jaars MDCXXXIV. als Landvoogd zijne intrede te Brusfel deedt (*).

Deeze onlusten en omwentelingen liepen niet aan tegen de belangen der Ferêénigde Gewesten. Frederik Hendrik trok te velde, berende en vermeesterde Rhijnberk, eene Stad , zints den aanvang des Oorlogs , zo veele keeren genomen en hernomen. Graaf Willem van Nassau nam de Schans Philippine in, 't welk den weg baande tot de bemagtiging van 't Sas van Gent, in den jaare MDCXLIV. Hier toe bepaalden zich de voordeden van deezer kostbaaren Veldtocht, waar van men veel meer ver hoopt hadt (f).

In Duitschland werd de Krijg met veel nadruk: voortgezet. Schoon Koning Gustaaf Adolph ii den flag bij Luizen , welken zijn Leger won, frieu velde, verlooren de Zweeden, in de kunst van ovei Winrïèn ervaaren, hunne voordeelen in het Keizen ij' niet. De Rijkskanfelier Axel Oxenstiern , één de grootlie Staatsmannen zijner eeuwe, hieldt, geduu lende de minderjaarigheid van Christina, Erfdocf ter des Konhgs , de eer des Zweedfchen naam ftaande. Hij haalde de Proteftantfche Rijksvorfle o er, om den Oorlog voorttezetten, tot dat de Vr heid van Duitschland en des Geweetens voor altoc

§

(•) Aitzema, II. D. bl. 165.170.174. Mem. de Fre Henry, p. 171.

(X) Aitzema, II. D. bl. 62, 65. Mem.de Fred. Hem p. 161. 167. Hpofts Brieven, bl. 303,

Frederii? Hendrik.

Veldtocht van* Frederik Hendels

! Zaaken , des Keizerrijkst

{ r

a

S I

r

£

Sluiten