Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

] 1 1 t \ J \ ( < ti E d o K d v b

£ z p'

te

GESCHIEDENIS

gevestigd waren. De dood des grooten Gu^-

taafs, wel verre van de vrugt zijneroverwinningen te doen verdwijnen, diende oin de uitwerkzelen daar van te regelen. Deeze Vorst begon gedugt te worden in 't oog zijner Bondgenootcn.' Niet zonder reden verdagt, van zich de behaalde vermeesteringen te willen toeëigenen , zou hij een gevreesder Mogenleid geworden zijn, dan de Keizer tot nog geweest vas. Puffendorf , zijn Gefchiedfchrijver , of lie'er zijn Lofredenaar, vermeldt, dat hij niets minder en oogmerke hadt, dan om , naa de vermeestering an Duitschland, op eene Hollandfche Vloot na *ortvgal te llevenen', en met zijne overwinnende rapeuen in 't hart des Spaanfchen Rijks te dringen ^ lok zegt men , dat hij fprak van in de Ferêénigde lewesten te komen, zijn Leger bij dat der S aatea : voegen , en dus , veréénigd, op de Landen des onings van Spanje aantevallen. Men voegt 'er bij, it Frederik Hendrik geen fin aak vondt in dit itwerp, dewijl het hem een groot gedeelte zijns rijgsröerns kon ontneemen. Op eene Vergadering ;r Staaten toonden eenige Leden, die zich lieten joriiaan een diep inzien in zaaken van Staat te heb;n, dat men wel moest werken tot de vernedering tn het Huis van Oostenrijk, maar niet tot deszelfs sheelen val, uit vreeze, dat eene Magt, als die van weeden of Frankrijk, zich zou verheffen op de linhoopen des Rijks, en voorde Ferêénigde Ne' rlanden gedugt worden. Het fchijnt, dat deStaa1 met geen genoegen zagen, dat de Zweedfche

Vorst

Sluiten