Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 83

Koning en de Staaten zich zoeken meester te „ maaken van dezelven , en ze in deezervoege ver„ deelen. De Gewesten Luxemburg, Namen, He„ negouwen , Artois en Vlaanderen , tot aan één „ lijn, getrokken van Blankenburg, ter halverwege, „ tusfchen Damme en Brugge door, tot aan Rupei„ monde, zouden aan den Koning blijven. DeStaa. „ ten zouden daar tegen hebben het Markgraaffchap

en de Stad Antwerpen, de Heerlijkheid van Me„ chelen, het Hertogdom Braband, en het overige

van Vlaanderen , ten noorden van de gemelde

lijn , met de Steden Damme en Hulst , en het

„ Land van Waas. . De Vredebreuk tusfchen

,, Frankrijk en Spanje gefchied zijnde , zoude d& „ Koning van Frankrijk noch de Staaten geen Vre-

de, Sülltarad, of Wapenfchorhnge fluiten mogen , „ dan gezamenlijk en met gemeen goedvinden. Men „ zou eerst twee Plaatzen aantasten , die den Ko„ ning, daar naa twee anderen , die den Staaten „ aanbedeeld waren , en zo beurtlings voortgaan, „ aan elk de veroverde Plaats , die hem aanbedeeld „ was, terftond overleverende. — Terwijl men j, Vlaanderen aantastte, zouden de Staaten , op „ hunne kosten, eene Vloot op de Vlaamfche Kust

„ in Zee houden. Tot beveiliging der Koop-

,, vaardije zou elk vijftien Schepen in Zee brengen; „ en, wanneer deeze Schepen zich bij den anderen „ voegden, zou de Admiraal der Staaten zijne Vlag

van de groote Mast ftrijken, en met het Gefchut s, groeten, waar op geantwoord zou worden op geF 3 »> lijkë

Fredeüik

ÜENDRjKfc

Sluiten