Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6* GESCHIEDENIS

FRWÈtUK frank*

rijk verklaartden Oorlog aan Spanje.

„ zegd hadt , beter te weezen de Stad Antwerpen ,, niet te hebben, dan, met toelaating van de Room,, fche Religie, dezelve te winnen, en te houden (*).

De zaak ftondt nu zo , dat men de Verbintenis „ aanneemen of verwerpen moest, 'er waren geene „ voorwaarden bijtevoegen , en men moest den Ka„ ning geene gelegenheid geeven, om 'er uittefchei-

„ den Cf)." • Het Verdrag, waar van men zich

zo veel beloofde, doch, gelijk wij zien zullen , zo weinig aan de verwagting beantwoordde, greep ftand.

De Bondgenooten beweerden, om reden te geeven van een zo zonderling Verdrag, en de verdeeling, in 't zelve gemaakt, dat Spanje overal verdeeldheid verwekt hadt, om alles te vermeesteren, den Oorlog in Europa beftcndig te doen volduuren , en den Ne derlanden een ijzeren juk op den hals te leggen, 't

welk men moest verbreeken. Nooit ontbreekt

het de Mogenheden , die den Oorlog zoeken , aan redenen. Doch, daar Frankrijk, 'twelk, naa den Vrede van Fervins, fteeds de Vijanden van Spanje ouderlteunde, andere meer beduidende voorwendzeis noodig hadt, om tot eene Vredebreuk te komen ■■ verfchaite de Spanjaards deeze door het bemagtigen

van

(*) Welk eene overeenkomst tuffchen deezen grondregel van den volijverigen Calvinist Rosf.us en den niet mia volvuurigen Roomfchen Pöilips den II, die verklaard hadt: jLiever een verhoren, dan een verdaemd Landt

£t) Capelle Cedenkf. II. D. bl. 8,

Sluiten