Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederjx Hendrik',

S'ag bij d Arein , en di vercönigmg der Franfche en Staatfche Le- ' gerbendeii.

]

ii

1

SS GESCHIEDENIS

dat de Prins van Oranje , onder voorwendzel van ziekte, toefde, vermeerderde het verdriet der Franfchen, en verwekte vreemde verdenkingen ten opzigte van Frederik Hendrik. Doch het gaat vast, dat deeze vertraaging niet tóegefcbü even moet worden aan den Stadhouder, maar aan de Wénighéid der Gewesten, of wel bijzender aan het onvermogen of de ongezindheid van Holland, \ geen het meest mbest draagen in de lasten eens Oorlogs, door'tzelve niet dan noode toegefhan, en dus zeer bezwaarlijk en langzaam'kwam , om zijn aandeel optebrengen in de nvaalfhonderdduizend Guldens, nooHig tot de dubbele Krijgstocht te land en te water. Dit Gewest kon niet gelooven, dat het Frankrrjk ernst was, om tot eene Vredebreuk met Spanje én Oostenrijk te komen, of dat deeze van duur zou zijn (f).

De Spanjaarden oordeelden, zich van dit vertraagen te moeten bedienen, om de «rféniging der beide Legers te voorkomen. De Cardinaal Infant deedt den Prins Thomas van Savdj: met twaalfduizend man uittrekken , om den Franfchen den doortocht :e betwisten. Hij floeg zich neder op eene zeer bezwaarlijk genaakbaare plaats bij d'Avein, 'mhLuxem'mrgfche , en vertrouwde, dat het voordcel zijner .egerplaatze de meerderheid van 't getal der Franchen zou opweegen. Hier op te Veel deunende, vaagde hij eenen Veldflag , en kreeg de nederlaag'

met

00 Le Vas'or, als boven, Mem, de Fred. Henry, p„ 74. Capelle Gedenkf. II.D, bl, 12. 13, . /

Sluiten