Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

glippen door zijn draalen en befluitloosheid ; dat hij het Franfche Leger van honger hadt laaien vergaan om zich te wreeken van den Cardinaal de Richelieu , die hem Oranje hadt zoeken afhandig te maaken (*> Doch deeze hadt zich des genoeg gewrooken door de flinkfche treeken zijns Tegenilanders te verijdelen (f). 'c Was ook het character van deezen Vorst niet, aan eene zo laage en verkeerde wraak zo veel Krijgsvolks , 't welk geen deel altoos hadt aan's Cardinaals misdrijven, opteöffertn. Daarenboven was de Prins een groot aandrijver geweest van het laatstgefloten Verbond met Frankrijk (J) , 't welk zo zeer ftrookte met zijne begeerte , om de grenzen deezer Gewesten uittebreiden , en Antwerpen daar binnen te bevatten: het bederven eens Legers , gefchikt om die oogmerken te bereiken , was tegen zichzelven en tegen den Staat arbeiden. Voorts weec men , hoe zeer hij zijne poogingen aanwendde, om de Franfchen na Brusfel aantevoeren , en , dit mislukt zijnde, het beleg van Leuven voorttezetten ; dat hij dertigduizend ponden broods den Franfchen deedt geeven , om dit begonnen werk niet te flaa-

ken,

(*) Aueery Mem. Art. Fred. Ilenr. 't Lecvcn van Richelieu, I. I). bl. 493. 498. 500. Bayle üiSt. Art. Louis XIII. n. L.

(f) Aitzema, I. D. bl. 1030— 1055.

(§) Wicqueeort Hift. des Provitices'Unies, Liv. f. p. 47-

Sluiten