Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 113

xijne geboorte, maar van wegen zijne groote hoedanigheden en dappere krijgsverrigtingen ; dat de dus lang gebruikte eernaam , Son Excellence, of Zijne Doorlugtigheid, door den tijd te gemeen geworden,

en voor hem te laag was De Algemeene Staaten ,

bij welken de Prins zeer gezien was, beuoten,terltond den tijtel van Zijne Hoogheid aan den Stadhouder te geeven. Die van Holland waren zo gereed niet. Zij vonden het vreemd , dat de Stadhouder een zo hoogklinkenden tijtel kreeg, daar de Staaten, zijne Meesters, (legts Vos Seigneuries, Uwe Heerlijkheden , of Mesjiêurs , Mijne Heeren , genoemd wierden. Eenigen zelfs dagten, dat Frankrijk den Prins dermaate vleidde , om hem overtehaalen tot het (taan na een gezag over den Veréénigden Staat , beantwoordende aan den nieuwen tijcel. De Staaten van Holland oordeelden , egter, dat het wederltreeven van geen vrugt altoos zou weezen, en maakten eene bezending, om den Pruis geluk te wenfehen metdie Nieuwe Eere. Frederik Hendrik, onderrigt van het voorgevallene in hunne Vergadering, gaf te verftaan, dat zulks onnoodig zijn zou , alzo hij, naa het bef uit, hier op bij de Algemeene Staaten genomen , reeds in 't bezit was van den opgedraagen tij-

tel. De Koning van Engeland draalde niet

met hem denzelfden Eernaam te geeven. Doch de Predikanten op veele Plaatsen, en bovenal in Zeeland, hielden zich aan de oude Èenaaming , Zijne Doorlugtigheid : deeze oordeelden zij hoog genoeg voor een Prins, die het uitvoeren der ftrenge PlakaaVI» Deel. H ten

Frederik Hendriks

Sluiten