Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'U6

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Nederlanden, zij veitncestzr&en Landreckies, Maubeuge en la Chapelte. Men hadt , naa vee! heratmens over den aanfraanden Veldtocht , op 't ernstig aanftaan des Franfchen Gezants, befloten tot het beleg van Duinkerken. Zijne Hoogheid liet de vereischte Vaartuigen gereed maaken , die, op den befteuiden tijd, voor Rammekens, de algemeene zam.^laats, kwamen. Een aanhoudende tegenwind gaf den Vijand gelegenheid , om zijne Krijgsmagt bijdéntetrekken, en nanterukken , om de landing te beletten. Frederik Hendrik befloot hierop, van Duinkerken aftezien , en Breda aantetasten. Mét het Leger voer hij van Rammekens na Bergen - op Zoom, eti trok van daar na Breda. Welhaast lag hij zo fcerk verfchanst, dat de Cardinaal Infant, tot op een Uur afftands van het Staatfche Leger aangetogen, om de Stad te ontzetten, het niet durfde waagen op de Legerplaats aantevallen. Hij zogt den Prins van dit beleg aftetrekken, door Venlo en Roermonde té belegeren: welke beide Plaatzen hem welhaast in handen vielen. Doch niets kon hem van Breda doen afzien. De Markgraaf de Charnace, die, fchoon Afgezant van Frankrijk, een Regiment Franfchen, in Staaten dienst, geboodt, werd, voor Breda , met een musketfehoot doodlijk getroffen. Naa veelvuldige dappere aanvallen en manmoedige afweeringen, waren de Belegeraars , door het maaken van Mijnen en het vermeesteren der Buitenwerken, tot de muuren genaderd. De Stad begon van overgave te fprceken. 't Verdrag werd getroffen:

de

Sluiten