Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

i

l

Overwinning van \ M. H. Tr omp 1 op eene \ DuinkerkfcheVloot. r

e z d li

h Cl

bl

130 'GESCHIEDENIS

Haan. Dc Prins deedt vergeeffche poogingen, om Hulst en Gelder te belegeren ; de Franfchen beinag_ tigden Ivois, in Luxemburg, en Hesdin, eene Plaats van klein belang in Artois, doch kreegen , bij Diedenhoven , door Picolomini de nederlaage. Men daagde in de Ferêénigde Gewesten over het weinig uitvoeren in de Veldtochten, en lag de fchuld op de kerbintenis met Frankri,k; dan, volgens het getuigenis van eenen gelijktijdigen Schrijver , ontbraken le gelegenheden , om iets groots te onderneemen , ninder dan de wil (*).

Meer geluks volgde de ééndragtiger en Iterker. 'oortgezette onderneemingen ter zee. De LuitenantVdmiraal Philips van Dorp, in 'tjaarMDCXXXV, ran zijn Ampt verlaaten, dewijl hij, zonder last, aet de Vloot was ingevallen , werd in die Waardigeid opgevolgd door den dapperen Vice-Admiraal /Taarten Harpertszoon Tromp (f) , terwijl Vitte Corneliszoon de Witte het Vice -Admilalfchap bekleedde , beide Brielenaars, beide van :ne beproefde dapperheid , van kindsheid af bij de it opgewieg l, en hunne verheffing aileen aan veriensten verfchuldigd. Veel hadt de Koopvaardij të' jden van de DuinkerkfcheKaapers: deezen namen,

op

(*) Aitzema, II. D. bl. 6c6. 625- 617. Mem. de Fred. enry , p. 250. 256. 258. Capelle Gedenkf. II. D. bl.

>-28.

(+) Aitzema, II. D bl. 484 485. RefoLüoü. 1637, ,178,183,184.188,102. 104.

Sluiten