Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 131

cp 't laatst van den jaare MDCXXXVIII, eene menigte van Schepen weg, en waren zo talrijk geworden , dat ze geheel de overhand fcheenen te zullen bekomen. Men kreeg de weet , dat dertien Oorlogfchepen en drie Fregatten zeven Koopvaardijfchepen, belaaden met Scheepsbehoeften tot het uitrusten eener magtige Vloot, van Duinkerken na Spanje zouden geleiden. Tromp, gelast, om op de hoogte van Duinkerken te kruisten, tastte deeze Vloot aan , fchoon de zijne flegts uit elf Schepen beftondt. Twee vijandlijke Schepen veroverde hij , en dreef de anderen, zeer gehavend, na binnen. Een zo manmoedig bedrijf werd met eenen Gouden Ketting in den Haage befchonken , en de Koning van Frankrijk begiftigde hem met de Ridder- orde van St. Michiel (*). In Hooimaand ligtte hij uit drie Engelfche Schepen duizend en zeventig Spaanfche Soldaaten , van Cadix komende , om te Duinkerken ontfcheept te worden, en gaf de Schepen te rugge(f).

Dan deeze voordeden kwamen niet in vergelijking bij de treffelijke overwinning, welke Tromp nog dit zelfde jaar behaalde. Door geheime briefwisfeling ' aan 't Hof van Madrid en te Brusfel hadt men vernomen , dat de Spanjaarden eene ontzaglijke Vloot in ' zee zouden zenden, onder den Admiraal Don Antonio d'Oquendo , hun besten Zeebevclhebber: deeze zou geen flag waagen, doch in Duim binnen

loo-

(*) Aitzema, II. D. bl. 589. (f) d'Estrades, I. p, 39.

I *

Frederik Hendrik.

Da Spaan.

rche

Vloot . üj Duir.s ;e(lagen.

Sluiten