Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

i4o GESCHIEDENIS

op de andere Gewesten. Het kleine Landlchap Drente liet zich gereed overbaalen, om Oranje het Stadhouderfchap optedraagen ; maar in Groningen en de Ommelanden waren de gevoelens verdeeld. Het meerendeel neigde tot Willem Frederik; maar de oude gefchillen tusfchen de twee Leden diens Gewests , thans hangende bij de Algemeene Staaten, in welker Vergadering zijne Hoogheid zo veel gezags hadt, deeden de Stad vreezen , dat de Ommelanden Oranje totStadhouderzoudenneemen, om zijne gunst te winnen, indien zij de keuze op Willem Frederik. liet vallen. De Voorltsnders van den laatstgemelden deeden alles wat zij vermogtcn, bovenal de Burgemeester Eisinga , Sohnius, Geheimfchrij ver van Graaf Willem, en Oostheim, 's Graven Hofmeester. Deezen twee laatsten gaat na, dat zij, om het Gemeen tegen Frederik Hendrik inteneemen, aan den eenen kant het gevaar van 's Lands Vrijheid, zo alle de Gewesten onder éénen Stadhouder Bonden, op 't flerkst voorltclden: en aan den anderen kant beweerden , dat die Prins niet zuiver was in 't Bak van den Godsdienst, en den Paapfchen te veel begunstigden. Dan hun woelen was vrugtloos , en zijne Hoogheid verkreeg het Stadhouderfchap (*).

Welhaast begaf Frederik Hendrik zich na Gro-

nin-

(*) Aitzema, II. D. bl. 705. 715. Büandt, Leeven van de Groot, II. D. bl. 359. Mem. de Fred, Henry, p. 277. Capelle Gedenk/, II, D. bl, 49. 50,

Sluiten