Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï42

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Willem,

Zoon van

Frederik

Hendrik

trouwt

eeneDog.

ter des

Konings

van En.

geland,

1

1 i I

]

t 1

t

(

1. z

itand hielde, en, omtrent eene eeuw laater, die bij hem zo zeer gewenschte verééniging van 't Stadhouderlijk bewind verkreeg.

Zijn ontwerp kwam den ijverigen Gerneenebest» gezinden te gevaarlijker voor , dewijl hij gedaagd was in zijn Zoon Willem aan eene Koninglijke Prinfesfe uittehuweh'jken. De Koninginne Moeder van Frankrijk hadt, voor ruim twee jaaren, de eerIe opening tot die Huwelijks - onderhandeling gegee/en, ftaande haar verblijf in Holland: en was dit loogwaarfchijnlijk ééne der redenen , waarom zij, lier te Lande , met zo veel ilaaifie werd ontvangen. Bij haare aankomst in Engeland deedt zij den huwelijks-voorflag bij haaren Schoonzoon, den .ioning, en bij haare Dogter, de Koninginne: twee -leeren, door zijne Hoogheid derwaards gezonden, mderfteunde haar gedaane aanzoek. In 't eerst 'cheeneu de Partijen te ongelijk. Het kwam vreemd 'oor, dat de Zoon van een kleinen Prins , bij een jemeenebest als Stadhouder in dienst, eene Prinfes :ogt, die de Erfgenaame kon worden van drie Koïingrijken, en een Koning van Frankrijk tot Groot■ader gehad hadt. Doch men wist den roem van 't Vuis van Nas/hu, waar uit een Keizer gefprooten n dat reeds met het Huis van Bourbon vermaagchaptwas, en de magt des Stadhouders, aanwien, ;elijk men lpiak, niets ontbrak, dan den tijtel van 'ouverain over één Staat, welke ééne der eerde rol:n in Europa fpeelde, en Koningrijken in Indie beat, dermaate optehemelen, dat Carel de I.gereed-

lijk

Sluiten