Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4i GESCHIEDENIS

ïredebik

HkMIRIK.

zijne Hoogheid bij de bekendmaaking gezegd hadt. dat hij zich hadt doenonderrigten aangaande den Godsdienst der jonge Prinfesfe, en verflaan, hoe zij gebooren en opgevoed was in den waaren Christlijken Hervormder. Godsdienst, zo als dezelve , hier te Lande , bij openbaar gezcg geoefend word, vorderde en bedong men egter bij de Huwelijks-Voorwaarde, dat zij haaren Godsdienst op de wijze der Engelfche Kerke zou mogen oefenen. Het Huwelijksgoed der Prinfesfe werd op veertigduizend Ponden Sterlings ééns, cn haare Lijftogt op tienduizend Ponden 's jaarlijks vastgeiteld.

De Vlootvoogd M. H. Tromp voerde den jongen Vorst na zijne Bruid met meer dan twintig Oorlog, fehepen. Het Schip des Admiraals hadt het ongeluk , dat de groote Mast brak, waar uit zommigen piet veel goeds aan dit Huwelijk fpelden. „ De

oude Grieken," fchreef oe Groot in eenen Brief aan zijn' Zwaager, van dit geval reppende, ,, zou,, den het breeken van den Middehnast als een zeer ,, kwaad voorteken voor den Bruidegom genomen

hebben." In Engeland aan land geflapt , werd hij , van 's Konings wege , door den Graaf van Lindfei ontvangen , en, met alle bedenkelijke eerbewijzingen , te Londen onthaald. De voorbereidingen en het vieren van de Trouw gefchiedde met de gewoone piegtigliedcn, maar de manier van het Bijleger was, naar 't oordeel van de Groot , „ be., lachlijk, en gefchikt, pm den Franfchen floffetot „ boert en te geeven." Men leidde, i.aamlijk , de

Jong-

Sluiten