Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. xtf

verklaarngen , hem deswegen voorgehouden , ondanks de ongezindheid des Volks, het hem voorzigtig dagt , eene betere gelegenheid aftewagten, om die vermoedens wegtenë»inen (*). Deeze raad was oorzaak, dat de Franfchen, vervolgens, de wapenen na Italië en Catalonië wendden.

De last, gegeeven aan den Heer de la Thuillekie, die, op 't afloopen des jaars MDCXL , door den Koning van Frankrijk gezonden werd , om bij de Staaten de plaats van gewoon Afgezant, in ftede van den Graave d'ëstampes, te bekleeden, diende zeer om de oogmerken nader te ontdekken. Hij moest den Prins van Oranje beweegen, om de poogingen van Frankrijk kragtdaadiger teonderfteunen: en, daar de gevoelens van dien Prins verborgen en zeer moeilijk te doorgronden waren , niets nalaaten, om ze te peilen : de Prinfes van Oranje, die men agtte, dat zeer veel invloeds hadt op haaren Egtgenoot , moest hij zeer vleijen , zonder egter eenige laagheid te begaan. De tiraaf d'Estrades kreeg, eenigen tijd daar naa , bevel, om haar, uit 's Konings naam , eenige Juweelen te vereeren, die vijf. tigduizend Guldens gekost hadden (t).

Naa deeze voorbereidzels traaden die beide Afgezanten met zijne Hoogheid in gefprek over den aanftaandeh Veldtocht. Men kwam overéén, dat Fre-

de'

(*) Aitzema, II. D. bl. 700» 771. d'Estrades, I. p, 59.60.63 <>5 7 3.7<5 7^-

(j) d'Estrades , I. p. 58. Aitzema, II, D.bl. 736, K a

Frederik; Hendrik,

Ontwerpen mes Frankrijk beraamd.

Veldtocht.

1641.

Sluiten