Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14*

GESCHIEDENIS

Frf.derts: Hendrik .

Dood van den Cardinaal 1:. liane.

derik Hendrik zich zou nederflaan op de Vaart, tusfchen Gent en Brugge, oirt de bemagtiging van Aire, 't welk de Koning van Frankrijk zou belegeren, te onderlteunen. Deeze zou den Staaten , dit jaar, twaalfhonderdduizend Ponden bijzetten ; van wederzijden zou men een Leger van tweeëntwintigduizend ën vijfhonderd man te velde brengen. Frederik Hendrik kon den Veldtocht niet openen voor den aanvang van Wiedemaand. Hij vermeesterde het Huis te Gennip , in den jaare MDCXXXV. door den Cardinaal Infant ingenomen , maar zints zeer verflerkt , en eene Plaats van veel aanbelangs bij het zamenloopen van de Maas en de Niers. Schoon hij niet tusfchen Gent en Brugge kon doordringen, bemagtigden de Franfchen Aire , 't welk zij, vervolgens, verlöoren , doch naa zich fchadeloos gefield te hebben door het winnen van Lens, Bapaume en Basfie (*).

Het grootlte verlies leeden, dit jaar, de Spaanfche Nederlanden door den dood van den Cardinaal Infant , den negenden van Slachtmaand , te Brusfel, aan eène koortsziekte, overleden. Ferdinand, meer gefchikt om eenen Staat te beftuuren, en een Leger te gebieden, dan tot de ftille en vreedzaame bedrijven eens Geestlijken , hadt eene onlferliijke eere ingelegd door de wakkere, manmoedige en voorzigtige wijze, waar op hij de Spaanfche Nederlanden

C») d'E.trades, I. p. 59. Aitzema, II. D. bl. 771, 782,784. Mem. de Fred, Henry, p. 280-™-, 295,

Sluiten