Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

den Hertog van Braganza, wiensGe^achr door Philips den II. van het Kroonr gt berooid was,.weder ten Throon te heffen. Thai.s voerden de Zamei. verbondenen hun oogmerk eensflags uit. Zij zwoeren PiiiLirs den II. af, en begroetten den Hertog van Braganza als Koning, onder den naam van Joainnes den IV. Deeze zo groote omwenteling, éénig in haar foort, werd volvoerd met alleen twee. Dienaars der Dwinglandije daar aan opteöffeten , Vasconsolles, en den Gebeimfcheijver van dien Onderdrukker Zijns Vaderlands. Philips de II. was, in zijne fchandehjke bedrpooabeid van dit alles onkundig, terwijl een zo vivemd nieuws door geheel Europa klonk. Men maakte veel zwaarigheids, om het hem te doen weeten. Eindelijk nam x/Olivaufs ëen vrolijk en lachend gelaad aan , en voer zijne Majelleit te gemoete : De Hertog van Braganza heeft de zotheid in 't hoofd gekreegen , om zich tot Koning van Portugal te laaten verkiezen : gij zult 'er eene verbeurtverklaaring van twaalf millwenen hij uitwinnen. De Koning antwoordde: Dat men 'er orde op felle; en gaf zich over aan zijne vermaakn en uitfpanningen. —— Zo weinig voorzorgs hadden de Spanjaarden gebruikt, om de overweldigde Landen te bewaaren, dat alles, wat hun nog overig was van de Portugeefche Vastigheden in Azia , Africa en America, het voorbeeld hunner Landzaa^en volgde, en den Hertog van Braganza voor Koning erkende.

De nieuwe Portugeefche Monarch , de Spanjaarden

Sluiten