Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 151

den voor zijne geflagene Vijanden aanziende , moest zich natuurlijk verbinden met de Ferêénigde Gewesten. Hij zondt Tristan de Mendoca Fu.<tado, als Afgezant, na den Haage : en werd deeze terfiond in die waardigheid ontvangen. De Maaten hadden reeds befloten , om Joannes den IV, door Frankrijk en Engeland als Koning van Portugal erkend, met eene Vloot te onderfteunen. Dan , hoe blijkbaar deeze Koning en de Staaten een zelfden Vijand te beftrijden, en eene zelfde zaak te verdeedigen hadden, waren 'er andere belangen, van wederzijden niet zo gemaklijk overééntebrengen. Bijkans alle de Plaatzen, door de Staaten in Azia, Africa en America vermeesterd , hadden eertijds aan Portugal behoord. Het fcheen niet regtmaatig, dat zij, die eerst zulke groote ontdekkingen gedaan, en zo rijke Vastigheden aangelegd hadden, verpligtzouden weezen voor altoos des aflïand te doen , dewijl zij ongelukkig hadden moeten bukken onder de overwinnende wapenen eener Mogenheid , welker heerfchappij zij altoos verfmaad hadden. Moesten , van den anderen kant, de Staaten , deeze vermeesteringen gemaakt hebbende in een wetii ;en Oorlog , ze niet voor goeden prijs houden ? Zouden zij Vastigheden, aan welken zij hunnen rijkdom en magt voor een goed gedeelte verfchuldigd waren , opgeeven? De Oöi/-en West - Indifche Maatfchappijen hadden geen goed oog op eene Verbintenis met Portugal, die hun zo veel voordeels niet beloofde als de Uorlog met Spanje, en dregde een geheel ander gelaad aan K 4 de

Frederik Hendrik.

Verdrag der Staaten met Portugal.

v

Sluiten