Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15*

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik,

de zaaken te zullen geeven. Met den aanvang der Onderhandelinge begonnen reeds de Actiën der beide Maatfcha;;pijen niet weinig te daalen. Maar de Algemeene Staaten en de Prins van Oranje, verrukt over eene Staats-omwenteling, zo gefchikt om het wankelend gebouw der Spaanfche Mogenheid geheel te doen inftorten, en meer genegen om de Grenzen in de Nederlanden te beveiligen , dan overwinningen in verafgelegene Gewesten te behaalen, drongen aan op een Verdrag, 't welk den tweeëntwintigflen van Zomermaand gefloten werd. Men floot een Befland van tien jaaren, geduurende welken tijd elk vredelijk dat zou blijven bezitten, 't geen hij tegenwoordig bezat. In de Indien zou dit Befland beginnen dén jaar naa de tekening van dit Verdrag, of zo veel eer als men 'er aldaar kennis van kreeg. De Staaten zouden den Koning bijflaan met vijftien Oorlogfchepen en vijf Fregatten (*).

De Vloot, dit jaar laat uitgevaaren, om, met die van Portugal en Frankrijk veréénigd , den Spanjaard afbreuk te doen, voerde niet veel uit : omtrent Kaap St. Fincent geraakten de Staatfche Schepen alleen met de Spaanfche en Duinkerkers in gevegt, en moesten wijken: bijkans geen derScheepsbevelhebberen kweet zich van zijn pligt. Onder dit getal moet ondertusfehen geenzins geteld worden MichielAdriaansz.de Ruiter, die thans, voor de eerfle keer, als Schout bij Na^t, in zee ftak, en

reeds

(*) Aitzema, II. D. bl. 754. 755.

Sluiten