Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beu. NEDERLANDEN. 153

reeds toonde, wat Zeeheld de Staat vanhemtewagten hadt (*).

Het vooruitzigt van het fluiten eens Verdrags met Portugal bewoog de West - Indifche Maatfchappij heimlijke bevelen aftevaardigen , om zo veele vermeesteringen te maaken als mogelijk was, dewijlhet Verdrag zeker zou behelzen, dat elk het gewonnene behieldt. Het veroveren der Stad Loanda di St. Pauk in Angola , van het Eiland St. Thotné in A~ frica , en van Maranhao in Brazil, gefchiedde, buiten twijfel, uit kragt deezer bevelen. Te ver. geefsch verzogten de Portugeezen , die deeze Plaatzen verdeedigden, ftilftand van wapenen, daar men alle dagen berigt te gemoete zag van 't Befland, tusfchen den Koning en de Staaten gefloten (f).

Gelukkig hadt de Oost - Indifche Maatfchappij , eer de tijding van 't zelve ingekomen was , Malakka , naa een langduurig beleg , op de Portugeezen veroverd. Ook waren Columb», benevens eenige Sterkten op het Eiland Ceilon , haar in handen gevallen.

Toen het tienjaarig Befland in de Indien

bekend gemaakt was, werd het van de eene zijde zo min als van de andere gehouden. Het Hof van Lisbon deedt vertoogen over het onregt en de ongerijmd-

(*) Aitzema , II. D. bi. 83r. Brandt , Leevtn van de Ruiter, b!. 8 15-

(t) Wicquef. Liv. I. Nêgotiat. Secret. pour la Paix ie Munfler , p. 462. Barleus, p-342-348. 374' CaM' meun 9 Fred. Hend. II. D. bl. 110. 125.

K 5

Frederik Hendrik.

Sluiten