Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frsderik Hendrik,

Nieuw Veidrag tusfchen Frankrijk en de Staaten.

3643.

158 GESCHIEDENIS

deelige voorwaarden , welken deeze den Staaten eri hem aanboodt(*).

Zo ras deeze Staatsdienaar overleeden was, droeg men zorg, den Staaten te verwittigen, dat de oogmerken der llegeeringe geeneverandering, waarvoor men vreesde, ondergaan hadden. De Cardinaal Ma* zarin, een Kweekeling van Richelieu, en thans zijn Plaatsbekleder, zogt de vriendfehap met den Prins van Oranje aantekweeken. Men vernieuwde de gewoone jaarlijkfche verbintenisfen van Krijgsvolk en Onderlfandgelden (f). —— De dood van Lodkwijk den XIII , op den veertienden van Bloeimaand des jaars MDCXLIIl , bragt geene verandering te wege in het beduur der Rijkszaaken. De Uiterfte Wil des overledenen Konings fchreef eene Regeeringsraad voor aan Koninginne Anna van Oosten' rijk; dan deeze wilde als eene Oppermagtige Vorftin het Rijk beheerfchen , en deedt, door het Parlement, 's Konings Laatften Wil vernietigen. Mazarin was haare Gunst- en Vertrouweling: en men volgde het plan des jongst overledenen Staatsdienaars. De Moeder van Lodevijk den XIV, die in zijn vijfde jaar ging, offerde aan de zugt der Rijksvermeerdering haars Zoons de genegenheid op,

Iwelke

(*) Aitzema , II. D. bl. 852. §53. Mem. de Fred. Jienry, p.3*4. d'Estrades, I. p.78. 88.

(t) Refol. Holl. 1643. bl. 10. Aitzema, II, D.bl 88a522» d'Estrades , I. p. 69»

Sluiten