Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 159

welke zij haarert Broeder, den Koning van Spanje, toedroeg (*).

Don Francisco de Melo , zich verbeeldende, dat de min lerjaarigheid van Lodewijk den XIV. hem eene gunstige gelegenheid tot het behaalen van overwinningen zou opleveren, verwijderde zich van de Nederlanden , drong door tot in Champagne", belegerde Rocroi, en verfpreidde fchrik aan alle kanten; doch hij vondt zich in zijne verwagting bedroogen. De Hertog d'ënguten, toen nauwlijks éénentwintig jaaren oud, naderhand de GrooteConDé , waagde, tegen het bevel des Franfchen Hofs, eenen Veldflag , en behaalde de heerlijke overwinning bij Rocroi: hij verfloeg de beroemde magt der Spaanfche Voetknegten , naar den trant der Zwitzerfchen gefchikt, die der Spanjaarden voornaamfie fterkte uitmaakten, en baande zich den weg tot andere zegepraalende vermeesteringen. Diedenhoven, eene Plaats, welke men, onder de laatst voorgaande Regeering, niet hadt durven aantasten, bukte; voor

zijne wapenen. De Staaten belloten , zich te

bedienen van de verlegenheid, waar in ds. Spaanfchen door deeze nederlaage gebragt waren, om de meermaals mislukte belegering van Hulst te hervatten ; doch zijne Hoogheid moest hier weder afzien. Alles, wat het Leger der Staaten in deezen Veldtocht uitvoerde , bepaalde zich tot een gevegt, waar

in

(*) Aitzema, II. D. bl. 882. 8S4. 80S. Refel. Holl. 1643. bl. 2x8,

Frederik Hendrik.

Krijgsverrigtingen.

Sluiten