Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. itff

ter Algemeene Staatsvergadering dagt inteleveren. Gelderland, Holland en Friesland Itemden , hem ten gehoor toetelaaten , de vier andere Gewesten aarfelden, en men bragt te wege, dat Graaf Willem Frederik, Stadhouder van Friesland, denAfgevaardigden van dat Gewest aanfchreef, dat zij 't gehoor hadden afteftemmen. Boswell hadt verklaard, dat de Koning, zijn Meester, het verkenen van dit gehoor voor een Vredebreuk zou aanzien. Strikland moest zich te vrede houden met zijne Verklaaring aan de Staaten van Holland overteleveren, die'er een groot geheim van maakten; doch Strikland zondtze eerlang in Zeeland en na de andere bijzondere Gewesten: en zag dezelve welhaast, in 't Engelsch en in 't Neder duit sch, het licht (*).

CO Reftl.Holl. 1644. W. 99- *** «?.«• W-itf. *ti) en 1645. bl. 174. Aitzema, II. D. bl. 981. 993en III. D. bl.35 41. Rann, Tom. VIII. p.513.

VlERUB

Frederik Hendrik.

Sluiten