Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26*3

GESCHIEDENIS

Vierde Tijdperk.

Toe/land van Duitschland. Aanleiding tot de

JNlunlLrlche Vredehandeling. Ha inneemen

van Sas van Gein: en Hulst. ■ Fredes -Onderhandelingen te Osnabrugse. Dood van

Frederik, Hendrik. ■ De Westphaalfclie of

Munflerfche Vrede.

Staar der zaaken in Duitschland.

_i_ >5 aa dat de Franfchen openlijk de Partij der Zweeden gekoozeu hadden, vergezelde het Krijgsgeluk , 't welk , bij den flag te Nordlingen, Jjunne wapens 1'eheen te veilaatcn , dezelven op nieuw. Eaniür, hun Vekioverlte, de Hertog Bei-nard van Weimar en de Maarfchalk de Cueeriant, die lut Franfche Leger aanvoerde, waren het Rijk als Overwinnaars doorgetrokken. Te midden in 't behaalen der Krijgslauwriereh weggerukt, hadden zij Opvolgers, hunner waardig. Keizer Fërdinand de II, vvas , in den jaare MDCXXXV1I, geftorven. Fërdinand de III , zijn Zoon en Opvolger , zag, hoe zijne Vijanden overwinningen bij overwinningen, vermeesteringen bij vermeesteringen voegden, en beefde voor zijne Erflanden/ Zij waren, fchoon aangevallen, hem nog niet ontweldigd. Hij betoonde, ondanks de zwaare fchokken , die het lot des Rijks fcheenen te zullen beflisien, een onbezweeken

moed,

Sluiten