Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

Aankomstder Gevolmagtigden in ■ 's Haage.

If» GESCHIEDENIS

ten antwoord, dat men hier op reeds naar behooren gelet hadt (*).

De Gevolmagtigden van Frankrijk op de Vredehandeling te Munfler waren Claude de Mesmes , Graaf van Avaux , en Abel Servien , Graaf van la Roche. Eer zij zich derwaards vervoegden, moesten zij met de Algemeene Staaten fpreeken. Onder voorwendzel van de oude Verbintenisfen te vernieuwen , en de wijze te regelen , op welke men iq de Vredehandeling zou te weik gaan, waren zij gelast de neiging der Staaten te polfen, en hen , op nieuw, te beweegen, dat zij niet, dan éénftemmig, met Frankrijk zouden handelen.

Beide deeze Heeren kwamen, den achttienden van Slachtmaand des jaars MDCXLIU , te Dordrecht. Zij verzogten onder de hand, dat men, in den Haage, bij hunne aankomst, de klokken zou luiden, cn de Schutterij in de wapenen brengen , om hen te ontvangen: eene eere, hun te Rotterdam beweezen; doch dit verzoek werd heuslijk afgeflagen : men vreesde , dat die buitengewoone eerbetooningen de geivoone zouden veranderen , dewijl Gekroonde Hoofden 'er altoos op uit waren , om hunne Voorregten te vermeerderen. Ook begeerden zij, dat zijne Hoogheid hen te gemoete zou rijden. Doch Prins Willem kwam hen meteen grooten fleep Koetzen, eene halve mijl van den Haage, ontvangen , en ver. zogt verfchooning voor zijn Vader , die door onge-

BeU

(*) Netul, Zeel. 1643. bl. 241.

Sluiten