Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 175

jaars MDCXXXV; maar konden van hen niets verwerven dan eene algemeene pligtërkentenis, om geltand te doen aan de vorige Verdragen. De Staaten hielden het daar voor, dat deeze verpligtingen zich niet buiten de Nederlanden uitftrekten.

Wanneer men kwam tot het vernieuwen des Verbonds, vorderden de Staaten, dat het voor verfcheide jaaren zou opgefteld, en dat de Onderltandgelden vermeerderd zouden worden. De Franfche Gevolmagtigden konden zich van het aanhouden der Staaten niet ontdaan, dan door hun affcheids - gehoor te verzoeken, dewijl het verlangen van geheel Europa hun na Munfter riep. Zij Honden de gewoone twaalfhonderdduizend Ponden toe (*) ! als mede , fchoon niet dan traaglijk, om den tijtel van Seigneurs in het Verdrag tweemaal aan de Staaten te geeven. Zij bedankten den Koning voor de eere, hetGemeenebest aangedaan ; en beloofden, eene Vloot van dertig Schepen op de Flaamfche Kust te houden; ook zou ieder een Leger van drieëntwintig- of vijfentwintigduizend man te veld brengen. Zij zouden geen Verdrag met Spanje fluiten , dan met algemeene bewilliging. Zelfs zou de een den handel met Spanje niet meer dan de ander mogen vorderen; ook zouden ze elkanders belangen op de Handeling

wakCO In de Verdragen van 1634. en 1635. hadden de Staaten zich verbonden , in gevalle dat Frankrijk den Oorlog aan Spanje verklaarde, de beloofde fomme niet te eifchen. Zie hier boven.

Frederik Hendrik*

Verdrag tusfchen Frankrijk eude Staaten.

Sluiten