Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r7S GESCHIEDENIS

Frederik

He sdr'ik.

Vertoog des Graaven d'Avauxvoor de Roomsch gezinden.

-De Graaf d'Avaux wilde , eer hij van hier na Mu.ifter vertrók , blijken van zijnen ijver voor den Roomfckèn Godsdienst geeven. De Prins van Oranje hadt hem toegedaan , dat het niet billijk was, de Roomsch - Catholijkcn te verdrukken in een Land, waar Verdraagzaamheid ééh der grondregelen van den Staat uitmaakt. Maar Frederik Hendrik hieldt men, omtrent dit duk, reeds te zeer verdagt, om zich openlijk als hunnen Begunstiger te vertoonen. De Gelastigden hadden desgelijks den Graave geraaden, niets, ten opzigte van een zo kiesch punt, te roeren. Zijn Medeüfgezant Servien keurde het niet goed; doch zijn ijver was fterker dan al deeze tegenBand. Hij deedt in de Vergadering der Staaten een welfpreekend en hartroerend Vertoog , om hentebeweegen tot het maatigen der flrenge Plakaaten tegen di Roomsch ■ Catholijken , en hun ten minden de handhaaving van hunnen Godsdienst In bijzondere Hülzen te vergunnen. „ Zij hebben," betuigde hij, „ met hunne Goederen , met hunne Wapenen, en „ met hun Leeven geholpen aan het affchudden van. „ een juk , 't welk men hun weder oplegt, om zich ., eene Vrijheid te bezorgen , welke men hen niet

„ laat genieten. Zij beminnen, zal men hier

, op aanvoeren , 's Lands Regeering niet. Maar „ kan dit misnoegen niet toegefchreeven worden aan „ de Brengheden, tegen hen te werk gefteld,enaan „ de verontwaardiging, welke in hen noodwendig s, moet epkomen , als zij zien , dat Lieden , door s, de Overheid 'er voor betaald, dingen, bijhenhei-

Sluiten