Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8o GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Veldtocht.

Crevelin gen en Sas van Ge»/, vei meesterd

tigheden zij, door het vernieuwen der voorige Plaklaaten , zouden waaken. Deeze beantwoording Pootte te meer , dewijl de Verdraagzaamheid ééne der Grondwetten van de Verééniging der Nederlanden uitmSakt, en de Algemeene Staaten , tot welken zich d'Avaux vervoegde, dien eisch zouden hebben kunnen ontzeggen, met aantemerken , dat zij geene befchikking konden maaken op een (luk , 't welk ieder Gewest voor zich behouden had:, uitgenomen in de Landen, die van de Generaliteit afhingen.

Wat hier van ook zijn moge , dit voordel des Graaven d'Avaux werd zelfs niet goedgekeurd door't Franfche Hof: het zij 't zelve vreesde de Ferêénigde Gewesten, welken het diende te ontzien, te verbitteren; 't zij het Staatsbelang, bij 't zelve zwaarder weegende dan de Godsdienst, oordeelde, dat zo veel infchiklijkheids voor de Roomsch - Catholijken zou dienen om den haat tusfchen de Staaten en Spanje, die aangekweekt moest worden, te verminderen (*).

Min bezwaarlijk was het overééntekomen wegens het plan des aanfiaanden Veldtochts , dan in de " voorbereid zelen der Manfterfché Vredehandelinge.

De Franfchen, aangevoerd door den Hertog van Or' leans, belegerden Grevelingen, en vermeesterden bet naa een beleg van twee maanden. Zij werden hier in geholpen door de Hollanders, die met eene Vloot

vun

C») Negodat. fecr. Tom. I. p. 193- 238. *4t. Tom. II. P. I. p. 38. 193.197. Aitzema, Vredehandel , bi. 175. en,Aitzema, II. D. bl.965.

Sluiten