Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 189

herneemèn van den Vijand bloot 'te laaten. Zij booden alleen aan, zich nog één dag te willen ophouden, tot dat de Prins zijn geheele Leger over de groote Schelde zou gevoerd hebben, 't Gelukte hem dit te volvoeren, ondanks de Vijand zich in merkelijken getale aan den overkant der Riviere vertoonde. Men vuurde van onzen kant heftig. Bek kreeg eene wonde, en verloor veel volks. Doch, dewijl de Franfchen langs de kleine Schelde bleeven liggen, moest zijne Hoogheid het beleg van Antwerpen opgeeven.

Oranje beüoot hieröp , Hulst aantetaaten : en vertoonde zich , den vijfden van Wijnmaand , voor die Stad : het jaargetijde reeds zo verre verlïreekeii zijnde, zette hij dit beleg met allen nadruk voort, de Belegerden , den vierden van Slachtmaand , tot de overgave dwingende. Deeze vermeestering gaf den Staaten eene Plaats in handen, die men voor den fleutel van Vlaanderen en Braband hieldt. Zij was van te meer aangelegenheids, dewijl men nu gelegenheid hadt, om brandfchatting te vorderen van het Land van Waas en van het Platte Land omtrent Gent en Dendermonde: ook ftondt de weg na Antwerpen nu meer open dan voorheen (*).

De Franfche Staatsdienaar beklaagde zich zeer; dat men te Hulst de vrije oefening van den Room'

fchen

(*) Mem. de Fred. Henrj, p. 346 . 362. Aitzema ,

III. D. bl. 80 86. Mem. de Monglat. Capells

Gedenkf. II. D. bl. 106 — Ho.

Frederie Hendrik,

Hulst '■ door den Prins vaa Orante bemagtigd.

Sluiten