Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 195

die thans alle de maatregels van Oranje dwarsboom' den. Doch , dewijl alle de Heeren Afgevaardigden uit de Vergadering der Algemeene Staaten genomen waren, in welke zijne Hoogheid altoos het meest te zeggen hadt, geloofden de Franfche Gevolmagtigden , dat zij veeleer hunne zijde zouden begunstigen , dan tegenllreeven (*). Deezen hadden alles te werk gefield, om hun vertrek te verhaasten. De Prins van Oranje , nog gansch niet tot den Vrede gezind, zag ze noode vertrekken, en hadt d'Estrades verzogt, Mazarin aantezeggen , „ dat men ,, hem niet dringen moest , om de Gevolmagtigden „ der Staaten zo fpoedig te doen vertrekken , alzo ,, hij 'er wel meester van zijn kon, zo lang zij in ,, den Haag waren ; maar , wanneer zij eens te „ Manfler zouden gekomen zijn , zouden ze af„ zonderlijk den Vrede met Spanje fluiten, in fpijt

van Frankrijk en hem." 'Er bijvoegende: ., Ik 5, heb berigt, dat Pauw reeds met Spanje maatre„ gels genomen heeft, om een afzonderlijken Vrede

te fluiten (t)."

Het

(*) Negociat. fecret. Tom. tÜ. p. 13.

(fj Zie aldaar, Tom. II. P. II. p. 105. 139.156. 188. 234. 235. en d'Estrades , Tom. I. p. 93. De dagtekening van deezen Brief, op den 4. February , is zeker ■verkeerd, dewijl dezelve vooronderltelt, da: de Afgevaardigden nog niét venrokken waren. Het vergelijkende met JPuffendorf Hiiioire de Snede, Liv. XV. , of CHiJloire ^e Negociations $V. van Bougeant, Tom. II, geloof ik, N 3 4«5

Frederik Hendrié,

Sluiten