Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t9g GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik

M/.z\r:n door de Spaanfchen bedroogen.

!

\ 1

1

j 1 e 1<

Het Franfche Hof, den draad der Staatkunde te fijn willende fpinrren , verfchafte den Hollanderen nieuwe reden van wantrouwen en ongeiustheid. Reeds in Grasmaand des jaars MDCXLIV , hadt Aloisio Contarini, Venetiaarfche Afgezant op de Vredehandeling , als een fpeelballetje opgeworpen het Huwelijk van Lodewijk. den XIV. met eene Dogter van Spanje. De Spanjaarden dagten op niets minder dan deeze Egtverbintenisfe. Maar, toen Contarini , aan de Spaanfche belangen verknogt, bemerkte, dat de Franfche Afgezanten zich lieten beleezen door zulk een voorflag, voegde hij'er nevens, dat dit Huwelijk zou kunnen dienen toteert irrondflag des Vredes, en ,d'dt de Infante de Spaanfche Nederlanden ter Bruidfchat zon kunnen medebrengen , tegen een afftand van Cataloni'i. Niets, trookte beter met de heimlijke inzigten van Mazaun: hij was zodanig ingenomen met dit voorftel, lat hij niet bemerkte, wat 'er al in lag opgefloten. Slaa de Franfche Gevolmagtigden geboden te hebben, ;org te draagen , om te beletten , dat het rugtbaar vorden van dit plan geen argwaan en ongerustheid iij de Veréénigde Staaten zou verwekken , 't welk :eer bezwaarlijk kon gefchieden , maakte hij op 't ;elve een veel grooter en uitgebreider ontwerp. Hij telde voor, Catalonïè en Rousftllon afteflaan voor de Nederlanden en Franche Comté , 't zij door huwejk, of anderzins. Hij zondt den Gevolmagtigden en Vertoog, waar in hij uitweidde over de voordee:n, die Frankrijk zou trekken van dit heerlijk ontwerp.

Sluiten