Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

Ontrustend everden kingen der Ferêénigde Ge■westenomtrent Frankrijk en den Prins v*n 0reaje.

(*) Basnage, T. p, 10, 20. 25. Negiciat. fecr. lil, p. 14. «1.27.32.43.49.50.51.52.56.61. 106. 112. 113. WicQOEF. Liv. I. Preuve 18.19.20. Bougeakt, IV-, p. 147 —200.

soi GESCHIEDENIS

men, oordeeletide , dat bet nog de tijd niet was, om het aan de Staaten te ontdekken, die uit zijn eigen mond het zelve verlïaan moesten , en onkundig blijven van 't vertrouwen, 't welk het Franfche Hof in hem Belde (*).

Terwijl deeze zaak geheim bleef, deedt eene nieuwe kunstenaarij der Spanjaarden alle de ontwerpen van Frankrijk in duigen fpatten. De Gevolmagtigden, Pauw en de Knuit, kwamen uit Munjier, met berigt, hoe hun door de Franfchen in vertrouwen geopenbaard was, dat de Spaanfchen de voorwaarden des Vredes met Frankrijk en met de Staaten aan de bemiddeling en beflisüng der Koninginne

Regente van Frankrijk hadden gelaaten. De

Spaanfchen wisten dit nieuws met zo veele waarfchijnlijke omftandigheden teomkleeden, enhetaanftaande Huwelijk van Lodewijk den XIV. met de Infante met zulke fchrikbaarende kleuren aftefchilderen, dat het in de Vergadering der Algemeene Staaten , en 't geheele Land door, eene bijstere ontfteltenis venvekte. De ongerustheden vermeerderden, toen de Pnns van Oranje deeze tijding fcheen te bevestigen , met de Algemeene Staaten en de Staaten van Holland te ontdekken, 't geen hij uit den Graaf

d'E.

Sluiten