Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r3oi GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De Fran*

fchen zoeken deeze kwaade vermoedens wegteneemeu»

▼oordeelïge voorwaarden , van Spanje het Gerneenebest aangeboden, te aanvaarden (*).

De Franfchen 3 ongerust over deeze blijkbaare tekenen van afkeer en wantrouwen , poogden den grond , waar op ze fteunden , wegteneemen. De Graaf d'Estrades loochende 'c geen hij gezegd zou hebben, voorwendende, dat zijne Hoogheid, die, zints eenigen tijd , onpasfelijk in 't hoofd geweest was, hem nier wel verdaan, of het verkeerd onthouden moest hebben, dewijl hij bij lange zo breed niet opgegeeven hadt van den voorflag, die zo veel jeweegings veroorzaakte : 't was (legts eene fchets geweest van een plan, bij wijze van gemeenzaam gebrek , zonder eènig bevel van zijn Hof, medegedeeld. Detzc ontkenning , maar nog veel meer de weigering der Koninginne Regentesfe , om de beBisfing of bemiddeling der gefchillen , haar door Spanje voorgeflagen, te aanvaarden, en het opdraaien daar van aan Philips zelve, als mede de moeite, door 's Prinfen Vrienden genomen , tot weering iran de opgevatte verkeerde gedagten, deeden de ongerustheden verminderen j doch namen ze niet geheel ?nalweg. De Yveraars voor den Vrede wilden veel liever geloof liaan aan alle de vreesverwekkende denkbeelden , hun docr de Vijanden ingeboezemd,

dan

Cr) Ncgociat. fscreti llï. p. 81-84-113. 123. ii8.133, Bougeant, IV. p. 194. 217. Wicquei'. I* p. 50 • 54. Aitzema, III. D. bl. 09. 101. 120. 122. Cafelle Ce* denkf, II, D. b, I44.145.

Sluiten