Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5.13

GESCHIEDENIS

Frederik

IJnivDRlit.

Spaan-

fche Brie veil. doo Frank rijk onierföhepH

trouwden , hadden zij gevoederd in 't bezit te blijven van alle hunne vermeesteringen: en Spanje had: in "t handelen bijkans niets willen afftaan. Zij vonden zich, derhalve, hoe zeer 't hun fpeet,verpligt, hunne eifchen te verminderen: nogihans zorg draagende, om hun voorlieemen niet te laaten blijken , uit vreeze, dat de Spanjaarden zich daarvan zouden bedienen. Zij fielden zeer veel belang in de fcheiding van Catalonië en Portugal van het Spaanfche Rijk, en brasten in 't midden,deeze zaak at'tedoen dooreen Btifland van één of twee jaaren, ten opzigte van het eerstgetnelde Gewest; en van acht of tien jaar, n, met betrekking tot het laatstgenoemde Rij <; voorziende , dat dit fiuk anderzins eene onoverkomelijke hinderpaal tegen den Vrede zou weezen , door de bewilliging, en zelfs de aanfpooring der Hollanderen , die ten oogmerke hadden, met den Koning van Spanje den buit des Konings van Portugal in de Indien te deelen (*).

De Brieven des Graaven de Pegnaranda , door ' de Franfchen onderfchept, leverden nieuwe ftolTe : van bezwaar tegen de Staatfche Gevolmagtigden.

Men ontdekte daar uit, dat zij de Spanjaarden met • de hoope eens afzonderlijken Verdrags voedden : als mede dat de Knuit zich tot eenen anderen bijzonderen Handel met hen inliet. Deswege waren hun de fcherpfte verwijten gedaan. Zij voegden 'er bij, dat, naa de bemagtiging van Kortrijk deor den Hertog

(•) Negociat. ftcret. III. 338. 246. 25e.

Sluiten