Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. if$

hun van geen aanbelang. .—- Eenigen ' tijd daar naa vroegen de Afgevaardigden der Staaten , of zij Catalonië , de Steden Kartrijk , d'Arrnentieres en Meenen, niet zouden geeven voor Kamerijk , Catnhrefis, en het overige van Artois. De Franfchen gaven hier op teverftaan, dat zij verfcheide andere Plaatzen in de Nederlanden zouden willen ruimen , om een Landfchap te behouden , 't welk hun het zelfde open gaf, om in Spanje doortedringen , als Vlaanderen den Spanjaard verfchafte, om den Oorlog in Frankrijk te voeren. De Spaanfchen, zeiden zij, zouden wel zeer gelukkig weezen, als zij zulk eene verruiling, waar op zij geen Haat moesten maaken, verkreegen: en deeze werd nogthans , van ter zijde , voorgeflagen. Zij wilden ook den fmaad ontwijken , van de belangen diens Volks en van Portugal opgeofferd te. hebben; als ook de zaaken derwijze befchikken, dat men reden hadt, om tegelooven, dat, indien zij ze verlieten , zulks alleen was door de onmogelijkheid , om langer wederftand te bieden aan de dringende en onophoudelijke aanzoeken, en het algemeene heil des Vredes te bevorderen (*).

Door deeze kunstenaarijen hielden de Franfchen de Staatfche Gevolmagtigden eenigen tijd op in 't volvoeren hunner oogmerken. Maar de Spanjaarden. werkten met niet minder behendigheids en Staatkuni de. Om gunstige voorwaarden van de Franfchen te

bedingen , en de ongerustheid te verbannen van de,

. In-

CO Negosiat, fceret. III. p. i6\.

O s

Frederik Hendrik.

Lsagen-

leggende, gerugren ; öoor de Spaanfchenuitgeftrooid».

Sluiten