Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

IFrepkrtk

Voortgang des Verdrags lustenen Spanje eü de Staaten,

van den Oorlog , in gevalle zij alleen een Befland floten , terwijl dit Rijk een Vrede aanging, veranderden zij behendig hun Verdrag van Beftand in een Verdrag van Vrede. Alle de Gewesten, Zeeland alleen uitgenomen, traden fchielijk in dit plan, daar men het veel voordeeiiger en roemrugtiger voor den Siaat hieldt, den Koning van Spanje , bij een Verdrag van eeuwigen Vrede , te verpligten, afttandte doen van alle regt op de Landen, dan dat hij, gelijk zulks te vooren alleen geicuied was , deedt bij Verdrag van Befland (*_).

Deeze verandering, die een einde maakte aan de onophoudelijk wederkomende hairklooverijen met de Franfchen, was hun wel naar den zin. Maar zij Bonden grootlijks verwonderd , en waren zeer gebelgd , als zij vernamen, dat alle punten, welken zij dagten, dat nog beraamd moesten w nden , bijkans zo goed als gefloten waren. Bovenal bevreemde het hen, ddt men overeengekomen was omtrent de zaaken van laaie, welke zij dagten , dat lange en netelige gefehilieu zouden ter baane bren»en. Het is openbaar , fchreeven de Franfchen , in de vervoering van fpijt , dat zij eene zamenzweering gemaakt hebben , om de Portugeezen geheel den voet op de nek te zetten. De Castiliaanen zullen hen te land t'onderbrengen, en de Hollanders hen uit de Indien verdrijven. Omtrent het einde dés jaars,

zien-

(*) Aitzema , III. D. bl. 174. Vredehandel, bl. 258»

S65.2P4.

Sluiten