Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sis GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Ver (lag van FrederikHendrik, om den Veldtocht te openen.

wege, beloofden het Overkwartier van Gelderland, met den tytel van Hertog van Gelder, indien de Staaten van dat Gewest hunne Regten , welken zij daar op meenden te hebben , niet deeden gelden (•).

Doch de Prins van Oranje brandde, eer hem dus de handen gebonden waren, van begeerte , om die vermeesteiing te maaken, op welke zijn hart van overlang gefield geweest was. „ Hij zou," betuigde hij, „ wel te vrede fterven , als hij het geluk ,, mogt hebben, om Antwerpen te vermeesteren!" De Graaf d'Estrades deedt den Prins op een meer dan gewoonen bijftand uit Frankrijk hoopen , om hem te fterker te ftijven in zijne Oorlogs - oogmerken en Staatzugt. In gevolge hier van fchreeven de Algemeene Staaten, of liever de Voorzitter van dien tijd , de zaak voorgedraagen hebbende , na Frankrijk, om onderfland te verzoeken. De Staaten van Holland kantten zich met allen ernst daar tegen aan. Zij hadden gewild , dat men de aanbiedingen der Franfchen van de hand wees, en zich, ten fpoedigIte, met Spanje verdroeg. Den Voorzitter beltraften zij heftig, en men Helde vast, dat 'er voortaan geen Brief zou afgevaardigd worden , dan naa dat dezelve , in eene nieuwe zittinge , herleezen en

goed-

(*) Mem. «sfeGuiCHE, Introd. 12. 13. 14» Ne^ociat. Teer. III. p. 235. Aitzema ,111. D. bl. 332. Wicq' ef. I. p. 5'. Preuv. 267. Bougeant, IV. p. 231.232.410. \iu Capelle Gtdenkf, II. 147. 157»

Sluiten