Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mo GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik,

<

]

den Franfchen grootlijks, die, om den Oorlog met alle magt doortezetten , zich reeds van Kortrijk^ Wynoxbergen en Fe urne meester gemaakt hadden. Zij waagden 't zelfs Mardijk , door de Spaanfchen uin ontweldigd, aantetasten, zonder te wagten na Je Vloot der Staaten, die, volgens affpraak , daar noest kruisfen. Zij verwonnen die Plaats, na een ieftigen en Moedigen aanval. Vervolgens belegerlen zij Duinkerken. De Hertog \?.n Orleans liet ter Staatsvergaderinge klagten doen over 't agterblijven Ier Vloote: het Gemeen te Calais kwam op de been, :n dreigde het Huis van der Staaren Agent deGlarjes te plunderen : hier op veifcheen de Admiraal je Witte met eenige Schepen , en floot de Haven ran 't belegerd Duinkerken. De Franfchen, aangeroerd door den grooten CoNDé , toen nog de Hertog j'Enguien , vielen met zo veel gewelds en dapperreids aan , dat die Stad zich , naa een beleg van veertien dagen, overgaf. Maar de bemagtiging van Jit Roofnest, fchoon den Hollanderen zeervoordeeig , verwekte bij hen geen groot genoegen. De Franfchen beweezen zelfs , dat Frederik Hendrik , fchoon hij tot in 't hart van Flaanderen doorgedrongen was , die Landftreek zou verlaaten hebben, om na Opper - Gelderland te trekken , onder voorwendzel van eene afwending te maakenj doch, met de daad, om den Spanjaard een open te geeven tot het ontzetten van Duinkerken. Het beleg van Fenlo brak hij op. Zijn aanflag op Antwer-. pen was niet gelukkiger geweest, 't Zij het voorait-

zigc

Sluiten