Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N EDERLANDEN. $3?

hun onherroepelijk zou verzekeren van eene plaatsin den rang der Oppermogenheden van Europa , en alle Zeeën en Havens voor hunne Schepen openen. Zij flreelden zich met het vooruitzigt, dat zij dan gemaklijk de magt der Portugeezen in de Indien zouden overmogen : eene magt* reeds zo zeer geknakt, terwijl ze nog onderfteund werd door Spanje. Met vergrooting fpraken zij over het gevaar, aan 't welk het Gerneenebest zou blootflaan, als het Frankrijk ten Nabuur hadt. Volgens hunne opgave waren de Landen uitgeput van Geld; en 'twas tijd, door den Vrede, de aanwasfende meerderheid , die de Oorlog aan het Huis van Oranje bezorgde, te beteugelen. Deeze bedenking hadt hen aangezet, om de inhuldiging van den jongen Willem tot Stadhouder uitteltellen: zij wilden hem doen opmerken, dat bij die Waardigheid uit handen der Staaten ontving. In gevolge van dit alies kon men zich niet te zeer haasten, om de voorwaarden , door Spanje aangeboden , te aanvaarden , en bij Frankrijk een vertoon , zo goed als mogelijk ware , te maaken; en , indien dit Rijk met te veel bedingens marde, zonder het zelve den Vrede te fluiten. Dit was, wel is waar, noch billijk noch erkentelijk gehandeld: doch het vertoon van 't welzijn des Vaderlands, van de dringende nood^aaklijkheid , en van de zekerheid des Staats, icheenen genoeg , om de Hoofden buiten opfpraak te Hellen. Naa dat Frederik

Hendrik zich hadt laaten overhaalen, was de Partij der Vredebevorderaaren zeer vermeerderd , en hadt

zulks

Frederik

HÉNDklR.

Sluiten