Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a55

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De Hertog ds Longueville ia gefchil mc-c den Heer Pauw.

zulks het werk meer fpoeds gegeeven. De Prfifes Weduwe bleef dezelve onderlïeunen, en de jonge Prins van Oranje bezat meer ijvers voor de Tegenpartij , dan inyloeds en magts , om dezelve te doen zegepraalen (*).

In deeze toedragt van zaaken kon de Heer Servien het oogmerk zijner Onderhandelinge niet gemakjijk bereiken; en 't gedrag des Hertcgs deLongueville diende althans niet om 't zelve te bevorderen. Het Franfche Hof hadt hem tot Hoofd der Gevolmagtigden benoemd , om dus te meer glans en agtbaarheids aan 't Gezamfchap bijtezetten. Deeze Prins, alleen te Munfler gebleeven, door het vertrek van S':.s.vü:n na den Haage, en dat van d'AvAUxna Osnahrugge, hadt zich door den Heer Pauw laaten overhaalen, om hem het geheel ontwerp des Verdrags, 't geen Frankri.k mr.t6j6««/'edagtaautegaan, ter hand te hellen. Deeze flap, gefchikt om de Onderhandeling te bekorten, was niet naar den zin van den Cardinaal Mazarin. Die Staatsdienaar zogt het handelen uittèrefckcn , om te meer van het uitgeputte Spanje tt bedingen , en eenen Oorlog aan den gang te houden, In welken men zijne bekwaamheden noodig hadt. De Heer Pauw hieldt men voor een gevaarlijk Middelaar, en verdagt van partijdigheid voor Spanje. De Hertog kreeg last , om allen, onderhoud mee hem afrebreeken. De Staaten van

Hol-

(*) Basnage, p. 721. Capelle Gcchnkf, II. D. bl. 170. «71.

Sluiten