Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. »39

Holland hielden deezen last voor een hoon , en namen hier uit gelegenheid , om de maatregels van Frankrijk nog meer te dwarsboomen. De Franfchen, ziende, dat zij te vergeefsch op hunne Bondgenooten vertrouwden , zetten het Artykel van Portugal niet zo fterk voort, aan welk Rijk zij een Befland hadden willen bezorgen, en bepaalden zich alleen in algemeene uitdrukkingen, om'tzelvebijltand te bieden. Dan, de Spaanfchen, bemerkende , dat het gelaad der dingen zeer , ten hunnen voordeele, veranderde, doordien de Ferêénigde Gewesten geen Leger meer te Velde wilden zenden, en de Aartshertog Leopold , Broeder des Keizers , met eene talrijke Legermagt het Landsbeftuur der Oostenrijkfche Nederlanden aanvaard hadt, waren , op hunne beurt, vondrijk in 't verzinnen van nieuwe zwaarigheden, die het fluiten des Verdrags met Frankrijk verwijlden. In deezervoege was het Oorlogslot de balans, naar welke alle de beweegingen der Onderhandelaaren zich fchikten ,• en elk bevorderde of vertraagde de Onderhandeling , waar dat hij te vreezen of te hoopen hadt (*).

De gefleldheid der Ferêénigde Gewesten, naar gelange zij tot de eene of de andere Partij overhelde, dat is, om den Vrede met Spanje te fluiten zonder of met Frankrijk , hadt ook geen geringen invloed op deeze Onderhandeling. Dus kan een kleine Staat

zom-

(*) Bougeant , V. p. 93.123.126.131.135.136,139440.156,157.159. Basnage, p.69—.76.

FltEDSRlt

Hendrik,

De Hoer

Servien

mist ia

zijnen

:oeleg

bij de

Staacen.

Sluiten