Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, FmtDERik

Hendrik.

De Vredehandelfchijnt ie rug te loepen.

m GESCHIEDENIS

Het was gemaklijk te voorzien tot welk een kant zich de Staaten zouden bepaalen. De Partij der Franfchen hing aan een zijden draad. DeLandfchappen Gelderland , Zeeland , Friesland en Utrecht, die dezelve het fterkst gerugfteund hadden , begonnen te wankelen. Servien was 't alleen, door list éu behendigheid, gehikt, Gelderland overtehaalen, om het tekenen des Verdrags uitteftellen. De Gel* derfchen, die zich zeer gevleid hadden met de verkrijging van Opper-Gelderland, begeerden niet te tekenen, eer het zelve aan hun was afgedaan. Maar ten zelfden tijde toonden zich de Spanjaarden , trots op de geringe voordeden, in deezen Veldtocht behaald , onhandelbaarder. Zij verwierpen deezen voorflag , en fcheenen min geneegen om met de Franfchen het Verdrag te fluiten. Deezen bleeven niet in gebreke hier uit gelegenheid te neemen , om te beweeren, dat het verwijlen van den Vrede , dus lang hun ten laste gelegd , den Spanjaarden alleen moest geweeten worden. Maar de Algemeene Staaten lieten zich door deeze gemaakte koelheid niet bedriegen. Nauwlijks hadden zij kundfehap gekreegen van dit fchijnbaar terugloopen der Spanjaarden , Of zij ontbooden den Prins van Oranje na den Haage , en fpraken met hem over het openen van den Veldtocht. De Spanjaarden , ontrust op deeze tijding, veranderden van toon (*)•

Van

(*) Aitzema, III. D. bl, 205. Negociat. fecr. IV. p. 164.

Sluiten