Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 243

Van dien tijd af werd de Onderhandeling met zo veel fpoeds voortgezet, dat, in Wijnmaand, alle de Artykels tusfchen Spanje en de Ferêénigde Gewesten gezegeld waren. Een onvoorzien geval verbitterde de Staaten op nieuw tegen Frankrijk. De Spanjaarden wisten een Affchrift in handen te krijgen van alle de Brieven , dit jaar gewisfeld tusfchen de Franfche Gevolmagtigden en den Cardinaal. 't Valt gereed te begrijpen, dat zodanig eene verzameling veele geheimen, veele ftaatkundige ftreeken en kunstenaarijen, waar van Mazarin zich doorgaans in zijne Onderhandelingen bediende , en die men niet naliet fchelmsch te noemen , moest bevatten. Gelukkig betrof het eenig Artykel, 't welk den Cardinaal aan ongelegenheid kon blootltellen, de Zweeden. Wat de Ferêénigde Gewesten aanbelangt, vondt men 'er niets in dan vinnige lteeken en bittere verwijten, uit de geltoordheid der Franfchen opwellende. De Staaten ondertusfehen , fchoon zij 'er niets nieuws in ontdekten, niets dan 't geen de Franfchen hun verfcheide keeren verweeten hadden, toonden zich des zeer te onvrede. Omtrent het einde van Slachtmaand vervoegden zich alle de Gevolmagtigden der Staaten weder na Jtfunfier , met volmagt, om eene Onderhandeling, zo verdrietig door de langwijligheid, ten einde te brengen (*).

Hoe-

(*> Aitzema , Vrcdeh, bl. 333. 347. 349. Ncgociat. fecret. IV. p. iao. 157. 169. 173. 188. 194. 401. 427,. Easnage , p. 89.90. Bougeant , V. p. 369,37e, Q3

Fredëri$ Hendrik.

De Vrede getekend.

Sluiten